Kaj je LEGO® SERIOUS PLAY®?

LEGO® SERIOUS PLAY® je inovativna, raziskovalna in izkustvena metoda za skupine, katere cilj je boljša učinkovitost. Udeležence natančno vodimo skozi procese razmišljanja, komunikacije in reševanja problemov. Proces dela je usmerjen od manj k bolj kompleksnim vprašanjem.

Vsak udeleženec glede na vprašanja mentorja  gradi svoje 3D modele in pri tem uporablja posebej izbrane LEGO® kocke.
3D modeli iz kock so osnova za skupinsko diskusijo, pretok znanja, reševanje problemov in sprejemanje odločitev.
LEGO® SERIOUS PLAY® metoda je primerna za majhna, srednja in velika podjetja.

Kako in kje potekajo delavnice LEGO® SERIOUS PLAY®?

Delavnice potekajo v skupinah od 2 do 10 oseb. Vodi jih lahko le moderator, ki je zato usposobljen in ima pridobljen LSP® certifikat. Tudi v  večjih podjetjih se delavnice izvajajo v ločenih skupinah do največ 10 oseb.

Časovni okvir delavnic je fleksibilen in je odvisen od zahtev naročnika in kompleksnosti izziva. Izbiramo med možnostmi:

LEGO delavnica

poldnevna delavnica
(4 ure)

LEGO serious play

celodnevna delavnica
(8 ur)

LEGO

dvodnevna delavnica
(2x 8ur)

Delavnica se lahko izvede v prostorih naročnika, v izobraževalnem in svetovalnem  centru Sadhana d.o.o.,
ali na katerikoli drugi dogovorjeni lokaciji, samostojno ali kot del vašega organiziranega dogodka
(npr. teambuilding, strokovna srečanja, …).

Kontakt za naročnike:
blaz@sadhana.si | 031 308 144

Temeljna prepričanja LEGO® SERIOUS PLAY® metode:

  • Vodja nima vseh odgovorov. Uspeh je odvisen od vseh udeležencev.
  • Vsak želi prispevati in biti del uspešne zgodbe.
  • Poslovni model, k kateremu lahko prispeva vsak in se v njem izrazi, se je izkazal za uspešnega!
  • Zanemarjanje znanj posameznikov je napaka.
  • Svet okoli nas je kompleksen in spremeljiv.

LEGO® SERIOUS PLAY® temelji na ključnih predpostavkah:

  • Uspeh podjetja je skrit v ljudeh. Strategijo podjetja se živi, naj ne leži pozabljena v nekem »fasciklu«.
  • LEGO® SERIOUS PLAY® ni igra, je močno orodje za reševanje kompleksnih izzivov podjetja, pri čemer udeleženci gradijo 3D modele in vsem znanih LEGO® kock.
  • Rešitev je v sistemu in v ljudeh. Vsi hodimo v službo, da bi kvalitetno opravili delo in to tudi zmoremo. Živimo pa v svetu, ki je dinamičen in nepredvidljiv in od nas terja fleksibilnost ter vedno nove načine delovanja.
  • Izkušnje potrjujejo, da so delavnice po metodi LEGO® SERIOUS PLAY® učinkovite, praktične in produktivne. Proces deluje pri vseh članih organizacije.
  • LEGO® SERIOUS PLAY® metoda ni omejena na posamezne panoge.

Zakaj uporabiti metodo
LEGO® SERIOUS PLAY®?

Prstoznanje® je izraz, ki smo ga odkrili v podjetju Sadhana d.o.o. in najbolje povzame princip dela . Roke in prsti so povezani s 70 do 80 odstotkov možganskih celic. Naši možgani pa imajo omejen delovni spomin. Ob delu, ki zaposli prste in možgane hkrati dosežemo mnogo višji nivo delovanja in znatno povečamo zmogljivost možganov. Odprejo se nam vrata domišlije in bolj čustvenega doživljanja, zato vsak udeleženec v lasten model resnično »prispeva sebe«.  Misli in ideje nastanejo pred našimi očmi, v želji, da se izrazijo in oživijo. Neprecenljivo!

Zato delo po metodi LEGO® SERIOUS PLAY® močno preseže rezultate običajnega sestankovanja, brainstorminga, suhopranih diskusij in task-listov.

V kratkem času lahko skupina posameznikov doseže jasno, vsem razumljivo usmeritev, s katero se vsi strinjajo in so pripravljeni delati v skladu z njo. Vsi uvidi in novi pogledi dobijo težo in pomen pri odločitvah posameznikov. Implementacija se zgodi po naravni poti.

Kdaj je smiselno uporabiti
metodo LEGO® SERIOUS PLAY®?

LEGO® SERIOUS PLAY® deluje v situacijah, ko ne vidimo jasne rešitve ali pravega odgovora. Tak pristop, način razmišljanja, komunikacija in delovanje k rešitvi vedno prinaša izredno visok angažma posameznikov. Navajamo nekaj podvprašanj, na katere si lahko odgovorite. Ena ali več kljukic pomeni, da bo delavnica LEGO® SERIOUS PLAY® dvignila vaše rezultate. Kdaj je torej čas?

– ko vsem zastavljate isto vprašanje, dobivate pa popolnoma različne odgovore;
– ko je za vas zelo pomembno, da vsi aktivno sodelujejo pri diskusiji;
– ko zahtevate, da vas vsi razumejo, želite pa si izogniti frustracijam v timu;
– ko si želite porabiti čas v skupini kvalitetno in nikogar »izgubiti«;
– ko želite vzpodbuditi učenje novega in nove načine razmišljanja;
– kadar se spopadate s težkimi in kompleksnimi izzivi in si želite konstruktivno okolje;
– kadar je zelo pomembno za vas, da ljudje odkrito spregovorijo o svojem doživljanju in čustvih, ne da bi se pri tem počutili ogrožene;
– kadar imate v skupini ljudi, ki menijo, da so sestanki izguba časa;
– kadar je zelo pomembno, da skupina poišče odgovor in rešitev, h kateri se lahko resnično zaveže;
– ko se vam dogaja, da se vaši sestanki usmerjajo bolj v posameznike, kot v njihova sporočila.

LEGO® SERIOUS PLAY® metoda se je že izkazala za uspešno v primerih razvoja novih strategij in njihovega izvrševanja, re-organizacij podjetja ali združevanja podjetij, razvoja na področju timov in vodenja.

LEGO® SERIOUS PLAY®  metodo so v podjetju LEGO® razvili v sodelovanju z vodilnimi strokovnjaki s področja organizacijskega vedenja in razvoja strategij na tehnološkem inštitutu MIT (ZDA).

LEGO® SERIOUS PLAY® povezuje tisto najboljše iz dveh svetov:
Učenje, kreativno igro in razvoj kadrov
Razvoj in rast organizacij, implementacijo poslovnih strategij, razvoj in vpliv  “pravega”  vodenja

Znanstvene raziskave, na katerih temelji metoda LEGO® SERIOUS PLAY®  so potrdile, da je proces učenja mnogo bolj učinkovit, kadar zaposlimo oboje, roke in um. Tak proces sproži poglobljeno razumevanje okoliščin in njihovega potenciala.

LSP® moderator

Blaž Jarc, MBA
SADHANA, Center za izobraževanje in svetovanje, d.o.o.

Kompetence:
– certificirani moderator po metodi LEGO® SERIOUS PLAY®
– NLP Master, NLP Master Coach
– ECYT (Experienced Certified Yoga Teacher)