Select Page

Beg možganov – Nadarjeni ljudje odhajajo delat v tujino. Je tudi vaše podjtetje na ta način izgubilo potencial? Z metodo LSP odkrijte, kako privabiti in obdržati najboljše kadre.

Delovno okolje – delovno okolje je lahko močan motivacijski dejavnik ali pa ogromen porabnik energije. Z metodo LSP ustvarite delovno okolje, ki bo vaše zaposlene maskimalno podpiralo, konkretne rešitve takoj uporabite v praksi!

TeamWork – Odrijte šume v komunikaciji in ozka grla v podjetju, LSP delavnica je namenjena identifikaciji in izboljšavi odnosov – povezav v podjetju

Novi produkti / Izboljšani procesi – izkoristite zagon vaše celotne ekipe in odkrijte produkte/storitve, ki bodo oblikovali prihodnost vašega podjetja. S pomočjo tehnik LSP lahko maksimalno vkjučimo vsakega udeleženca delavnice in spravimo vse ideje na plano!

Vrednote podjetja – Sprejmite ali ponovno definirajte nabor vrednot, ki jih zastopate v vašem podjetju in nanje naravnajte vaše time. Zavedanje ljudi, da so na istem čolnu je ključno, naučite jih veslati v isto smer!

Projektno načrtovanje in planiranje – ob podpori metode LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) boste imeli pregled nad projektom od ideje do realizacije, zlahka boste načrtovali naslednje korake!

Razvoj kadrov – kadri so največje bogastvo podjetja in prav metoda LSP lahko prinese neprecenljiva spoznanja, kako jih usmerjati, motivirati in nagrajevati!

To so le nekateri primeri uspešno izvedenih delavnic za podjetja. Vsaka LEGO® SERIOUS PLAY® delavnica je pisana na kožo naročnika in načrtovana tako, da prinaša maskimalno dodano vrednost.